BADANIE - ODPROMIENNIK BIO INFO 3

Opublikowano w Uncategorised

 

Bez odpromiennika

Stan aury osoby używającej telefonu bez zamontowanego odpromiennika

 
Opis aury
•    aura zmniejszona i zaciemniona (skutek negatywnego promieniowania telefonu komórkowego)
•    wyrwana część aury
•    niski poziom energii życiowej

 

Z odpromiennikiem

Stan aury osoby używającej telefonu z zamontowanym odpromiennikiem

 INFO3aura2

 
Opis aury
•    aura silna i zrównoważona
•    widać bardzo silne pole ochronne odpromienika przed szkodliwym wpływem telefonu komórkowego
•    wysoki poziom energii życiowej

 

badanie pdf